Ochrana osobních údajů

  1. Právnická osoba Vaško s.r.o. se sídlem Kamenné Zboží čp. 6, PSČ 28802, IČ: 61508438 jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– emailovou adresu,

– text zprávy,

  1. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou právnickou osobou Vaško s.r.o. se sídlem Kamenné Zboží čp. 6, PSČ 28802, IČ: 61508438 zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a právnickou osobou Vaško s.r.o. se sídlem Kamenné Zboží čp. 6, PSČ 28802, IČ: 61508438 nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  2. Zpracování osobních údajů je prováděno právnickou osobou Vaško s.r.o. se sídlem Kamenné Zboží čp. 6, PSČ 28802, IČ: 61508438, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.
  3. Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.